Zmiana organizacyjna w Grupa Franz Morat: Framo Morat przejmuje działalność przemysłową od F. Morat

 

W ramach zmiany organizacyjnej Grupa Franz Morat skupia się na większym priorytecie branżowym dla dwóch firm Framo Morat i F. Morat. Framo Morat, czołowa firma zajmująca się obróbką mechaniczną kół zębatych oraz opracowywaniem i produkcją niestandardowych systemów napędowych, przejmie w tym celu całą działalność przemysłową specjalisty w dziedzinie formowania wtryskowego tworzyw sztucznych F. Morat. Wdrożenie nastąpi ze skutkiem od 1 stycznia 2024 roku.

Dzięki pełnej integracji działalności przemysłowej F. Morat, Framo Morat rozszerzy swoje kompetencje o technologię formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, aby w przyszłości móc oferować klientom jeszcze bardziej kompleksową gamę produktów, technologii i rozwoju. Rynki docelowe Framo Morat obejmują oprócz klasycznej budowy maszyn i urządzeń, także technologię sprzętu rehabilitacyjnego medycznego, intralogistykę, automatykę i robotykę, a także technologię energetyczną i rolniczą.

F. Morat skoncentruje swoją wiedzę specjalistyczną w dziedzinie technologii przekładni i komponentów w szczególności na sektorze motoryzacyjnym i skupi się na odpowiednich dla branży i wydajnych procesach sprzedaży, rozwoju i produkcji. W tym celu zwiększony zostanie stopień automatyzacji.

Branżowa strategia rynkowa pozwala obu firmom skoncentrować się na specyficznych wymaganiach swoich docelowych rynków, w interesie klientów. Obie firmy utrzymają swoje wysokie standardy jakości. Framo Morat posiada certyfikat ISO 9001, natomiast F. Morat kontynuuje certyfikację zgodnie z IATF 16949.