Volker Waller jest nowym dyrektorem operacyjnym Framo Morat

W dniu 25 lutego 2019 Volker Waller przejął obowiązki dyrektora operacyjnego w zakresie działalności operacyjnej Framo Morat GmbH & Co. KG. Do głównych zadań Wallera należy zarządzanie produkcją, działem zakupów, procesami produkcyjnymi, inżynierią przemysłową, zarządzanie jakością i zapewnienie jakości oraz utrzymanie ruchu. Waller, który pochodzi z regionu Szwabii, dołączył do Framo Morat w 2012 roku jako kierownik działu zakupów. W 2013 r. przejął łączne zarządzanie zakupami strategicznymi dla całej międzynarodowej grupy Franz Morat. Od 2018 r. Waller był odpowiedzialny jako kierownik operacyjny Framo Morat za obszary związane z obróbką metalu.

Przed wstąpieniem w progi Framo Morat Volker Waller był przez osiem lat kierownikiem działu zakupów i zarządzania materiałami w średnim przedsiębiorstwie zajmującym się technologią napędów. Waller rozpoczął swoją karierę jako pracownik ds. zakupów w koncernie z siedzibą we Frankonii, który działał na skalę światową na rynkach nowych technologii. Pracował tam przez 17 lat na różnych stanowiskach, ostatnio jako koordynator ds. zakupów dla działu technologii precyzyjnych.

Mając na uwadze wyzwania przyszłości, priorytetem Waller jest w szczególności techniczny rozwój głównych kompetencji i rozszerzenie digitalizacji w produkcji. „Uważamy Industry 4.0 za całościowy projekt, który ma służyć przede wszystkim naszym klientom. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa procesów, przejrzystości i szybkości realizacji począwszy od złożenia zlecenia do dostawy” mówi Waller.

„Dzięki osobie Volkera Wallera zyskujemy doświadczonego eksperta w dziedzinie zarządzania, którego cenię zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Gökhan Balkis, dyrektor zarządzający grupy Franz Morat: „Cieszę się na dalszą współpracę z nim i życzę mu powodzenia w realizacji nowej funkcji”.