Zarządzanie środowiskiem

DIN EN ISO 14001:2015 – dbałość o środowisko

Od końca roku 1998 firma Framo Morat dysponuje certyfikacją DIN ISO EN 14001, zapewniając od tamtej pory odpowiedni system zarządzania środowiskiem. W roku 2003 uzyskano certyfikację zgodnie z DIN ISO EN 14001:1996, w międzyczasie zaktualizowaną w ramach ISO 14001:2004.  Poza najważniejszym celem – zadowoleniem naszych klientów- kolejnym centralnym celem przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska, która cechuje wszystkie obszary działalności naszej firmy w obrębie całego łańcucha procesów, a której ambitne założenia osiągane są dzięki wspieraniu świadomości dotyczącej środowiska.

Wszystkie decyzje w przedsiębiorstwie są oceniane pod kątem środowiska. Często przekracza to zakres obowiązujących przepisów ustawowych. Wszyscy pracownicy są motywowani do podejmowania działań uwzględniających środowisko poprzez prowadzone sukcesywnie szkolenia oraz przekazywane wyjaśnienia. Począwszy od projektu produktu, poprzez różne procesy wewnętrzne, do opakowania wysyłkowego- w ramach zarządzania środowiskiem analizie poddano cały szereg obszarów częściowych. Odpowiedzialne postępowanie w przypadku wszystkich zasobów od materiału, przez gospodarkę odpadami do zastosowanej energii- wszystkie te elementy podlegają ciągłej optymalizacji