Zarządzanie jakością

ISO 9001:2015 – Znak jakości

Nasze zarządzanie jakością oznacza działania mające na celu poprawę naszych produktów i procesów. Jakość rozumiemy jako dążenie do ciągłego doskonalenia oraz cel „zero błędów” dla wszystkich produktów, usług i działań. Skupiamy się na zadowoleniu naszych klientów w zakresie jakości produktów, wydajności i konkurencyjności.

System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 stanowi podstawę do skutecznego spełniania tych wymagań i trwałego zwiększania naszej wydajności. Framo Morat od 1996 roku przestrzega uznanych na całym świecie zasad zarządzania jakością ISO 9001.

Ściśle przestrzegamy następujących zasad zarządzania jakością:

  • Ciągła poprawa
  • Organizacja zorientowana na klienta
  • Zapewnianie kierownictwa zorientowanego na cele
  • Orientacja procesów z uwzględnieniem celów działania
  • Włączanie pracowników w proces
  • Utrzymywanie stosunków z dostawcami zapewniających obustronne korzyści
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane
  • Orientacja na proces