Zarządzania energią

Framo Morat jest certyfikowana zgodnie z ISO 50001:2011

W listopadzie spółka Framo Morat GmbH & Co. KG z powodzeniem wprowadziła system zarządzania energią (EnMS) zgodnie z ISO 50001:2011. Tradycyjne przedsiębiorstwo ze Schwarzwaldu realizuje w ten sposób swoje założenia zrównoważonego rozwoju i systematycznie zwiększa wydajność energetyczną w całym zakładzie.

System zarządzania ISO 50001, który reguluje wymagania dotyczące rozwoju EnMS, charakteryzuje się tym, że czynności i działania przeprowadzone przez kierownictwo przedsiębiorstwa dają się zweryfikować pod względem ich efektywności i podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia. W ten sposób są połączone ze sobą wszystkie działy przedsiębiorstwa, co do kwestii energii.

EnMS zgodnie z ISO 50001 idealnie wkomponuje się w system zarządzania specjalistów ds. kół zębatych i napędów, który obejmuje już normy ISO 9001 i ISO 14001.