Prace rozwojowe

YouTube

Ładując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Ucz się więcej

Załaduj wideo

Nie zawsze standardowe napędy nadają się do konkretnego zastosowania. Czasami dostępna jest ograniczona przestrzeń, dane takie jak prędkość obrotowa, moment obrotowy, prędkość skoku lub siła nie są prawidłowe. Niekiedy wymagania są tak kompleksowe, że napęd trzeba projektować praktycznie od zera. W takich przypadkach działania podejmuje nasz zespół ds. prac rozwojowych, który odpowiada za opracowanie specyficznych dla klienta rozwiązań.

Razem z klientem przygotowujemy szczegółową specyfikację, która stanowi podstawę prac rozwojowych. Poza czysto technicznymi parametrami określa się w niej kryteria ekonomiczne, np. efektywną metodę produkcji i pozyskiwania materiałów, prace naprawcze i serwisowe.

Każdy projekt przechodzi przez większą liczbę etapów („kamienie milowe”). We wczesnej  fazie nasi eksperci za pomocą oprogramowania CAD oraz obliczeniowego projektują szczegółową konstrukcję i symulują obciążenia. W firmie prowadzona jest produkcja projektu wraz z wytworzeniem prototypów z użyciem drukarek 3D. Prototypy te są skrupulatnie sprawdzane na podstawie opracowanej specyfikacji.

Równolegle dzięki konsekwentnemu zastosowaniu FMEA wcześniej wykrywa się potencjalne ryzyka i eliminuje słabe punkty. Aktualizowane na bieżąco plany terminów oraz plany budżetowe zapewniają pełną transparentność projektu na każdym etapie. Po określeniu danego kamienia milowego wyniki są omawiane z klientem i zatwierdzany jest kolejny etap prac rozwojowych. Tak zapewniamy, że rezultat odpowiada w każdym aspekcie temu, czego oczekuje klient.

Framo Morat – partner w zakresie prac rozwojowych na obszarze technologii napędowej

  • Dysponujemy szerokim zakresem doświadczenia na podstawie licznych projektów klientów.
  • Obsługujemy Państwa projekt od poziomu specyfikacji do zastosowania.
  • Otrzymują Państwo od jednej firmy zoptymalizowane pod kątem kosztów i funkcji, kompletne rozwiązanie.
  • Zapewniamy najwyższą jakość w przypadku wszystkich naszych napędów i komponentów.

Specyfikacja

Spezifikation

Prace rozwojowe i konstrukcja

Prototypy

Prototyp

Kontrole i procedury testowe

Produkcja

Montaż i zastosowanie