Zestawy kół zębatych do układów ślimakowych

YouTube

Ładując film, akceptujesz politykę prywatności YouTube.
Ucz się więcej

Załaduj wideo

Teraz także dostępne online!
Ten film przedstawia państwu zalety korzystania z naszego sklepu internetowego.

 • Indywidualna produkcja zgodnie z życzeniami klienta
 • Średnica od 15 do 300 mm, odstępy osi od  17 do
  210 mm, moduł od  0,5 do 10, długość wału do 500 mm
 • Wybór tworzywa zgodnie z wymogami klienta (stal, brąz, materiały hartowane lub tworzywo sztuczne)
 • Wszystkie etapy procesu w jednym przedsiębiorstwie (toczenie, frezowanie, hartowanie, szlifowanie, pomiary)

Asortyment zestawów kół zębatych do układów ślimakowych obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W firmie produkujemy ponad 1 milion zestawów rocznie- większość zgodnie ze specyfikacją klienta- wszystko dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz dużej wydajności.

Nasze katalogowe zestawy do układów ślimakowych są wytwarzane według normy Framo Morat w zakresie średnic od 20 – 135 mm oraz w rozstawie osi od 17 do 80 mm. Ponadto oferujemy rozwiązania specyficzne dla klienta o średnicach do 300 mm i z rozstawem osi do 210 mm.

Katalogowe produkty są z reguły dostarczane bezpośrednio z magazynu. Przełożenia oraz rozstawy osi określone przez klienta jesteśmy w stanie przeliczyć i wyprodukować w zakładzie. nasze zestawy do układów ślimakowych są zwykle wykonywane z gwintem prawostronnym, na życzenie możliwy jest układ lewostronny.

Wszystkie istotne etapy obróbki twardej i miękkiej, w tym hartowanie we własnych piecach hartowniczych, mają miejsce w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki dużym możliwościom produkcyjnym jesteśmy w stanie realizować także kompleksowe zadania obróbcze zgodnie z oczekiwaniami klienta w najwyższej jakości Więcej dowiedzą się Państwo tutaj.

Katalog zestawów kół zębatych do układów ślimakowych

 • Rozstaw osi 17 do 80 mm
 • Przełożenia do 100:1

Zestawy do układów ślimakowych na zamówienie

 • Rozstaw osi do 210 mm
 • Długość wału ślimakowego do 500 mm
 • Średnica wału ślimakowego do 120 mm
 • Średnica koła ślimakowego do 300 mm
 1. Materiały

  Układy ślimakowe są hartowane wsadowo, strony boczne oraz otwory szlifowane. Koło do układu ślimakowego składa się ze specjalnego stopu (stop miedzi i cynku) z dodatkami w formie aluminium, krzemu oraz manganu. Jest to produkt w specjalnej jakości w ramach grupy CuZn40Al2 zgodnie z DIN 17660 (obecnie zgodnie z EN: CuZn37Mn3Al2PbSi). Chemiczna odporność jest bardzo wysoka dzięki zawartości aluminium.

  Koła z tworzywa sztucznego przeznaczone do układów ślimakowych
  Koła z tworzywa sztucznego w związku z niskim przewodnictwem ciepła nadają się do zastosowania tylko w przypadku niskich prędkości ślizgowych <1,5 m/s oraz średnich wartości bocznych obciążeń konstrukcji zębów. Ślimak musi być hartowany a części boczne szlifowane. Koła z tworzywa sztucznego mogą być eksploatowane z zastosowaniem ok. 50% obciążenia momentem obrotowym kół z brązu (MF- smar mineralny-dane).

  Koła z brązu
  Cu Sn 12 DIN 1705
  Stosunkowo miękki materiał o dobrej odporności na ścieranie, nadaje się do dużych prędkości ślizgowych.

  Cu Sn 12 Ni DIN 1705
  Stosunkowo miękki materiał o bardzo dobrej odporności na ścieranie, nadaje się do bardzo dużych prędkości ślizgowych.

  CuAl10Fe3 Mn2 DIN 17665 / 17672
  Stosunkowo twarde materiały ślizgowe nadające się do dużych obciążeń i stosunkowo niskiej prędkości obrotowej.

   Dalsze informacje uzyskać można w naszym katalogu dotyczącym kół do układów ślimakowych.

 2. Wyhamowanie

  Na wyhamowanie wpływ ma kąt pochylenia linii śrubowej, szorstkość powierzchni bocznych, prędkość ślizgowa, materiał do smarowania i rozgrzanie. Wyróżnia się wyhamowanie dynamiczne oraz statyczne.

  Wyhamowanie dynamiczne: do  3° kąta pochylenia – smarowanie smarem; do 2,5° kąta pochylenia przy smarowaniu olejami syntetycznymi.
  Wyhamowanie statyczne: od 3° do 5° kąta pochylenia – smarowanie smarem; od 2,5° do 4,5° kąta pochylenia przy smarowaniu olejami syntetycznymi.
  W przypadku kąta pochylenia powyżej  4,5° względnie 5° wyhamowanie nie ma miejsca.

  Wstrząsy względnie wibracje mogą powodować zniesienie zjawiska wyhamowania. Także cały szereg czynników związanych ze smarowaniem, prędkością ślizgową oraz obciążenie może tworzyć na tyle korzystne właściwości ślizgowe, które będą miały negatywny wpływ na możliwość wyhamowania. Z tego względu wykluczone jest przejęcie zobowiązań gwarancyjnych w zakresie wyhamowania.

 3. Montaż koła w układzie ślimakowym

  W przypadku bocznego ułożyskowania kół miarodajna jest wartość tolerancji odnośnie powierzchni referencyjnej. Tolerancja boczna „c” nie może przekraczać dla wszystkich rozstawów osi wymiaru 0,15 mm.

  Dzięki kontroli położenia obszaru zniesienia w stanie zamontowanym można stwierdzić, czy nie doszło do błędów montażowych w zakresie osiowego ustawienia koła układu. Zakres starcia powinien rozkładać się w kierunku wylotu. W przypadku zmiennego kierunku obrotu (odwrócona eksploatacja) tendencja powinna występować w kierunku środka.

 4. Stopień skuteczności

  Stopień skuteczności jest zasadniczo uzależniony od następujących warunków:

  • kąt pochylenia linii śruby ślimaka
  • prędkości ślizgowej
  • substancji smarnej
  • jakości powierzchni
  • warunków montażu

  W przypadku zwiększającego się rozstawu osi wzrasta stopień skuteczności. Przy mniejszym rozstawie osi często ze względów kosztowych lub przestrzennych używa się łożysk ślizgowych, których zwiększone wartości tarcia mogą mieć duży wpływ na całościową skuteczności. Podany stopień skuteczności obowiązuje zatem tylko w przypadku optymalnych warunków montażowych.

  Dalsze informacje dotyczące stopnia skuteczności znajdą Państwo w naszym katalogu kół przeznaczonych do układów ślimakowych.

 5. Układ zazębionych kół zębatych

  Układ zazębionych kół to układ stosowany w przypadku konstrukcji czołowych, którego kąt ścięcia odpowiada kątowi nachylenia linii śruby ślimaka. Powierzchnia ślizgowa odpowiada  kontaktowi z linią, wskutek czego możliwe jest przeniesienie zredukowanego momentu obrotowego w stosunku do układu zazębionego względnie dochodzi do redukcji długości czasu eksploatacji.

Dane na tej stronie zostały przygotowane z najwyższą starannością oraz sprawdzone pod kątem poprawności. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnych lub niekompletnych informacji.

Katalog zestawy kół do układów ślimakowych

Rozstaw osi 17mm

Przełożenie:
2,25 – 80:1
Moment obrotowy:
1,0 – 2,8 Nm

zestaw_A17

Rozstaw osi 22mm

Przełożenie:
3 – 40:1
Moment obrotowy:
2,2 – 5,8 Nm

Schneckenradsatz A22

Rozstaw osi 25mm

Przełożenie:
4 – 50:1
Moment obrotowy:
5,1 – 9,3 Nm

Schneckenradsatz A25

Rozstaw osi 31mm

Przełożenie:
2,5 – 100:1
Moment obrotowy:
4,4 – 15,7 Nm

Schneckenradsatz A31

Rozstaw osi 33mm

Przełożenie:
3,5 – 75:1
Moment obrotowy:
10,1 – 21,3 Nm

Schneckenradsatz A33

Rozstaw osi 35mm

Przełożenie:
2,78 – 90:1
Moment obrotowy:
6,6 – 25,6 Nm

Schneckenradsatz A35

Rozstaw osi 40mm

Przełożenie:
6,75 – 90:1
Moment obrotowy:
25,2 – 46,5 Nm

Schneckenradsatz A40

Rozstaw osi 50mm

Przełożenie:
4,25 – 69:1
Moment obrotowy:
34 – 117,3 Nm

Schneckenradsatz A50

Rozstaw osi 53mm

Przełożenie:
4,75 – 75:1
Moment obrotowy:
45 – 141 Nm

Schneckenradsatz A53

Rozstaw osi 63mm

Przełożenie:
6,1 – 70:1
Moment obrotowy:
89 – 258 Nm

Schneckenradsatz A63

Rozstaw osi 65mm

Przełożenie:
6,25 – 75:1
Moment obrotowy:
101 – 288 Nm

Schneckenradsatz A65

Rozstaw osi 80mm

Przełożenie:
6,75 – 80:1
Moment obrotowy:
150 – 522 Nm

Schneckenradsatz A80

Wykonania na zamówienie

Zestawy do układów ślimakowych na zamówienie

Zestawy kół na zamówienie klientów są wytwarzane zgodnie z ich wytycznymi w różnych wykonaniach i z różnych materiałów.

Firma Framo Morat dostarcza specyficzne koła na zamówienie w zakresie rozstawu osi od 17 do 210 mm, dla maks. średnicy koła 300 mm. W razie potrzeby Framo Morat przelicza dane związane z zazębianiem się układu, określa materiały do wykorzystania oraz metody obróbki powierzchniowej, zapewniają doradztwo dotyczące smarowania i obciążeń momentem obrotowym.

W tym celu dostępny jest program obliczeniowy, który uwzględnia wytyczne normy DIN. Olbrzymie doświadczenie firmy Framo wynikające z 40 – letniej produkcji wskazuje, że szczególnie w przypadku krótkich terminów dostawy i niewielkiej liczby sztuk nasi odbiorcy sięgają w przeważającej części do istniejących narzędzi na tym obszarze.  Oczywiście konieczne jest przy tym sprawdzenie procedury postępowania dla danego przypadku. W tym celu warto skontaktować się z nami osobiście lub przesłać formularz zapytania.

Układ zazębienia duplex

Wariant zazębienia wykonany w formie koła ślimakowego typu duplex nadaje się w szczególności do napędów, które wymagają przy dużych wartościach przełożenia dokładnego, kątowego pozycjonowania. Szczególną zaletą jest to, że luz zazębienia może zostać ustawiony w sposób wielokrotny. Jeśli po dłuższej eksploatacji luz ulegnie zwiększeniu, możliwe jest ponowne poprawienie ustawień względnie ustawienie niskiej wartości luzu zazębienia. W tym celu wał ślimakowy w obudowie jest przemieszczany osiowo na niewielkich odcinkach. Ma to miejsce przykładowo z zastosowaniem podkładek pasowanych podczas montażu stałych łożysk lub z użyciem śrub nastawczych w obrębie pokrywy obudowy. Układ zazębienia typu Duplex wyróżnia się zastosowaniem konstrukcji zębów o różnym skoku. Osiowe ustawienie wału ślimakowego powoduje ingerencję w obrębie układu zazębienia koła z użyciem małej wartości luzu. Koła ślimakowe z możliwością ustawienia niewielkiego luzu są dostępne w zakresie modułów 0,3 do modułu 8.

Układ zazębienia typu duplex występuje przykładowo w obrębie stołów obrotowych i uchylnych, wykorzystywanych do pozycjonowania komponentów do obróbki lub zautomatyzowanym montażu. Dodatkowe zazębione układy o niskiej wartości luzu pozwalają na zoptymalizowanie urządzeń mechanicznych i optycznych w ramach technologii pomiarowej i w branży medycznej. Ponieważ układ zazębienia pozwala na wprowadzenie ustawień, możliwe jest precyzyjne ustawianie komponentów przeznaczonych do pomiarów oraz elementów optycznych w całym okresie eksploatacji.

Dodatkowe informacje

Osoba kontaktowa

E-mail

Przykłady zastosowań

Online-Shop