Zestawy kół zębatych do układów ślimakowych

Teraz także dostępne online!
Ten film przedstawia państwu zalety korzystania z naszego sklepu internetowego.

 • Indywidualna produkcja zgodnie z życzeniami klienta
 • Średnica od 15 do 300 mm, odstępy osi od  17 do
  210 mm, moduł od  0,5 do 10, długość wału do 500 mm
 • Wybór tworzywa zgodnie z wymogami klienta (stal, brąz, materiały hartowane lub tworzywo sztuczne)
 • Wszystkie etapy procesu w jednym przedsiębiorstwie (toczenie, frezowanie, hartowanie, szlifowanie, pomiary)

Asortyment zestawów kół zębatych do układów ślimakowych obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W firmie produkujemy ponad 1 milion zestawów rocznie- większość zgodnie ze specyfikacją klienta- wszystko dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz dużej wydajności.

Nasze katalogowe zestawy do układów ślimakowych są wytwarzane według normy Framo Morat w zakresie średnic od 20 – 135 mm oraz w rozstawie osi od 17 do 80 mm. Ponadto oferujemy rozwiązania specyficzne dla klienta o średnicach do 300 mm i z rozstawem osi do 210 mm.

Katalogowe produkty są z reguły dostarczane bezpośrednio z magazynu. Przełożenia oraz rozstawy osi określone przez klienta jesteśmy w stanie przeliczyć i wyprodukować w zakładzie. nasze zestawy do układów ślimakowych są zwykle wykonywane z gwintem prawostronnym, na życzenie możliwy jest układ lewostronny.

Wszystkie istotne etapy obróbki twardej i miękkiej, w tym hartowanie we własnych piecach hartowniczych, mają miejsce w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki dużym możliwościom produkcyjnym jesteśmy w stanie realizować także kompleksowe zadania obróbcze zgodnie z oczekiwaniami klienta w najwyższej jakości Więcej dowiedzą się Państwo tutaj.

Katalog zestawów kół zębatych do układów ślimakowych

 • Rozstaw osi 17 do 80 mm
 • Przełożenia do 100:1

Zestawy do układów ślimakowych na zamówienie

 • Rozstaw osi do 210 mm
 • Długość wału ślimakowego do 500 mm
 • Średnica wału ślimakowego do 120 mm
 • Średnica koła ślimakowego do 300 mm
 1. Materiały

  Śruby wykonane są ze stali hartowanej, boki i otwór są szlifowane. Koła ślimakowe wykonane są ze specjalnego stopu (stop miedzi z cynkiem) z dodatkami aluminium, krzemu i manganu. Jest to specjalna jakość opracowana pod kątem działania ślizgowego
  Odporność chemiczna jest bardzo wysoka dzięki zawartości aluminium.

  Koła
  ślimakowe z mosiądzu Koła ślimakowe wykonane z mosiądzu charakteryzują się dobrą odpornością na korozję, dużą wytrzymałością, dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz wysoką odpornością na zużycie.

  Informacja:
  Od 21 lipca 2021 r. wygasną wyjątki na podstawie dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS II) dotyczące stosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w stali (zwolnienie 6a w załączniku III) oraz w stopach miedzi (zwolnienie 6c w załączniku III). Aby dać naszym klientom pewność prawną w odniesieniu do wymogów dyrektywy RoHS, zdecydowaliśmy się na sukcesywną modernizację naszych standardowych zestawów ślimakowych na stopy o zawartości ołowiu ≤ 0,1  % masowych.
  Aktualny przegląd materiałów, w przypadku których doszło już do przestawienia, można znaleźć na stronach produktów w naszym sklepie online. Można je rozpoznać po oznaczeniu °, jak również po nowych numerach artykułów bez spacji (przykład nowy: R17U80B° / przykład stary: R 17U 80B).

  Koła ślimakowe z tworzywa sztucznego
  Koła ślimakowe z tworzywa sztucznego ze względu na słabe przewodnictwo cieplne nadają się tylko do niskich prędkości ślizgowych i średnich obciążeń powierzchni bocznej zęba. Ślimak musi być hartowany, a boki szlifowane.
  Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest około cztery razy większy niż w przypadku mosiądzu. Z tego powodu prześwit po stronach bocznych  nie może być zbyt wąski.

  Koła ślimakowe z brązu
  Cu Sn 12 DIN EN 1982 Stosunkowo miękki materiał o dobrej odporności na zużycie, nadaje się do dużych prędkości ślizgowych.

  Cu Sn 12 Ni DIN EN 1982 Stosunkowo miękki materiał o bardzo wysokiej odporności na zużycie, nadaje się do bardzo dużych prędkości ślizgowych.

  CuAl10Fe5Ni5 DIN EN 1982 Stosunkowo twarde materiały ślizgowe do dużych obciążeń i stosunkowo niewielkich prędkości.

  Koła ślimakowe z żeliwa

  EN-GJS-400-15 DIN EN 1563 / EN-GJL-250 DIN EN 1561 Nadają się tylko do małych prędkości ślizgowych.

   

   Dalsze informacje uzyskać można w naszym katalogu dotyczącym kół do układów ślimakowych.

 2. Wyhamowanie

  Na wyhamowanie wpływ ma kąt pochylenia linii śrubowej, szorstkość powierzchni bocznych, prędkość ślizgowa, materiał do smarowania i rozgrzanie. Wyróżnia się wyhamowanie dynamiczne oraz statyczne.

  Wyhamowanie dynamiczne: do  3° kąta pochylenia – smarowanie smarem; do 2,5° kąta pochylenia przy smarowaniu olejami syntetycznymi.
  Wyhamowanie statyczne: od 3° do 5° kąta pochylenia – smarowanie smarem; od 2,5° do 4,5° kąta pochylenia przy smarowaniu olejami syntetycznymi.
  W przypadku kąta pochylenia powyżej  4,5° względnie 5° wyhamowanie nie ma miejsca.

  Wstrząsy względnie wibracje mogą powodować zniesienie zjawiska wyhamowania. Także cały szereg czynników związanych ze smarowaniem, prędkością ślizgową oraz obciążenie może tworzyć na tyle korzystne właściwości ślizgowe, które będą miały negatywny wpływ na możliwość wyhamowania. Z tego względu wykluczone jest przejęcie zobowiązań gwarancyjnych w zakresie wyhamowania.

 3. Montaż koła w układzie ślimakowym

  W przypadku bocznego ułożyskowania kół miarodajna jest wartość tolerancji odnośnie powierzchni referencyjnej. Tolerancja boczna „c” nie może przekraczać dla wszystkich rozstawów osi wymiaru 0,15 mm.

  Dzięki kontroli położenia obszaru zniesienia w stanie zamontowanym można stwierdzić, czy nie doszło do błędów montażowych w zakresie osiowego ustawienia koła układu. Zakres starcia powinien rozkładać się w kierunku wylotu. W przypadku zmiennego kierunku obrotu (odwrócona eksploatacja) tendencja powinna występować w kierunku środka.

 4. Stopień skuteczności

  Stopień skuteczności jest zasadniczo uzależniony od następujących warunków:

  • kąt pochylenia linii śruby ślimaka
  • prędkości ślizgowej
  • substancji smarnej
  • jakości powierzchni
  • warunków montażu

  W przypadku zwiększającego się rozstawu osi wzrasta stopień skuteczności. Przy mniejszym rozstawie osi często ze względów kosztowych lub przestrzennych używa się łożysk ślizgowych, których zwiększone wartości tarcia mogą mieć duży wpływ na całościową skuteczności. Podany stopień skuteczności obowiązuje zatem tylko w przypadku optymalnych warunków montażowych.

  Dalsze informacje dotyczące stopnia skuteczności znajdą Państwo w naszym katalogu kół przeznaczonych do układów ślimakowych.

 5. Układ zazębionych kół zębatych

  Układ koła o zębach śrubowych to układ koła czołowego, której kąt odpowiada kątowi spirali ślimaka. Powierzchnia ślizgowa odpowiada stykowi punktowemu, dzięki czemu możliwe jest przeniesienie mniejszego momentu obrotowego w porównaniu z uzębieniem ślimaka lub skrócenie żywotności.

Dane na tej stronie zostały przygotowane z najwyższą starannością oraz sprawdzone pod kątem poprawności. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnych lub niekompletnych informacji.

Katalog zestawy kół do układów ślimakowych

Rozstaw osi 17mm

Przełożenie:
2,25 – 80:1
Moment obrotowy:
1,0 – 2,8 Nm

zestaw_A17

Rozstaw osi 22mm

Przełożenie:
3 – 40:1
Moment obrotowy:
2,2 – 5,8 Nm

Schneckenradsatz A22

Rozstaw osi 25mm

Przełożenie:
4 – 50:1
Moment obrotowy:
5,1 – 9,3 Nm

Schneckenradsatz A25

Rozstaw osi 31mm

Przełożenie:
2,5 – 100:1
Moment obrotowy:
4,4 – 15,7 Nm

Schneckenradsatz A31

Rozstaw osi 33mm

Przełożenie:
3,5 – 75:1
Moment obrotowy:
10,1 – 21,3 Nm

Schneckenradsatz A33

Rozstaw osi 35mm

Przełożenie:
2,78 – 90:1
Moment obrotowy:
6,6 – 25,6 Nm

Schneckenradsatz A35

Rozstaw osi 40mm

Przełożenie:
6,75 – 90:1
Moment obrotowy:
25,2 – 46,5 Nm

Schneckenradsatz A40

Rozstaw osi 50mm

Przełożenie:
4,25 – 69:1
Moment obrotowy:
34 – 117,3 Nm

Schneckenradsatz A50

Rozstaw osi 53mm

Przełożenie:
4,75 – 75:1
Moment obrotowy:
45 – 141 Nm

Schneckenradsatz A53

Rozstaw osi 63mm

Przełożenie:
6,1 – 70:1
Moment obrotowy:
89 – 258 Nm

Schneckenradsatz A63

Rozstaw osi 65mm

Przełożenie:
6,25 – 75:1
Moment obrotowy:
101 – 288 Nm

Schneckenradsatz A65

Rozstaw osi 80mm

Przełożenie:
6,75 – 80:1
Moment obrotowy:
150 – 522 Nm

Schneckenradsatz A80

Wykonania na zamówienie

Zestawy do układów ślimakowych na zamówienie

Zestawy kół na zamówienie klientów są wytwarzane zgodnie z ich wytycznymi w różnych wykonaniach i z różnych materiałów.

Firma Framo Morat dostarcza specyficzne koła na zamówienie w zakresie rozstawu osi od 17 do 210 mm, dla maks. średnicy koła 300 mm. W razie potrzeby Framo Morat przelicza dane związane z zazębianiem się układu, określa materiały do wykorzystania oraz metody obróbki powierzchniowej, zapewniają doradztwo dotyczące smarowania i obciążeń momentem obrotowym.

W tym celu dostępny jest program obliczeniowy, który uwzględnia wytyczne normy DIN. Olbrzymie doświadczenie firmy Framo wynikające z 40 – letniej produkcji wskazuje, że szczególnie w przypadku krótkich terminów dostawy i niewielkiej liczby sztuk nasi odbiorcy sięgają w przeważającej części do istniejących narzędzi na tym obszarze.  Oczywiście konieczne jest przy tym sprawdzenie procedury postępowania dla danego przypadku. W tym celu warto skontaktować się z nami osobiście lub przesłać formularz zapytania.

Układ zazębienia duplex

Wariant zazębienia wykonany w formie koła ślimakowego typu duplex nadaje się w szczególności do napędów, które wymagają przy dużych wartościach przełożenia dokładnego, kątowego pozycjonowania. Szczególną zaletą jest to, że luz zazębienia może zostać ustawiony w sposób wielokrotny. Jeśli po dłuższej eksploatacji luz ulegnie zwiększeniu, możliwe jest ponowne poprawienie ustawień względnie ustawienie niskiej wartości luzu zazębienia. W tym celu wał ślimakowy w obudowie jest przemieszczany osiowo na niewielkich odcinkach. Ma to miejsce przykładowo z zastosowaniem podkładek pasowanych podczas montażu stałych łożysk lub z użyciem śrub nastawczych w obrębie pokrywy obudowy. Układ zazębienia typu Duplex wyróżnia się zastosowaniem konstrukcji zębów o różnym skoku. Osiowe ustawienie wału ślimakowego powoduje ingerencję w obrębie układu zazębienia koła z użyciem małej wartości luzu. Koła ślimakowe z możliwością ustawienia niewielkiego luzu są dostępne w zakresie modułów 0,3 do modułu 8.

Układ zazębienia typu duplex występuje przykładowo w obrębie stołów obrotowych i uchylnych, wykorzystywanych do pozycjonowania komponentów do obróbki lub zautomatyzowanym montażu. Dodatkowe zazębione układy o niskiej wartości luzu pozwalają na zoptymalizowanie urządzeń mechanicznych i optycznych w ramach technologii pomiarowej i w branży medycznej. Ponieważ układ zazębienia pozwala na wprowadzenie ustawień, możliwe jest precyzyjne ustawianie komponentów przeznaczonych do pomiarów oraz elementów optycznych w całym okresie eksploatacji.

Dodatkowe informacje

Przykłady zastosowań

Online-Shop