Pozytywna certyfikacja zgodnie z IATF 16949

W październiku 2016 r. został wydany nowy standard IATF 16949: 2016. Zastępuje on dotychczas obowiązującą specyfikację techniczną ISO/TS 16949 jako światowy standard jakości w przemyśle motoryzacyjnym. Od stycznia 2017 r. przedsiębiorstwa mają możliwość certyfikowania zgodnie z nowym standardem. Zarówno F. Morat (listopad 2017), jak i Framo Morat (styczeń 2018) pomyślnie przeszli do nowej wersji standardu. Przyznając certyfikat, DQS zaświadcza wdrożenie i efektywność systemu  zarządzania jakością opartego na zmienionym standardzie w przedsiębiorstwach należących do Grupy Franz Morat.

Celem IATF 16949 jest poprawa jakości systemu i procesu w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej. Ten ciągły proces doskonalenia jest decydujący dla sukcesu międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego i ma na celu zwiększenie zadowolenia klientów, identyfikację błędów i ryzyka w procesie produkcyjnym i łańcuchu dostaw, wyeliminowanie ich przyczyn i sprawdzenie skuteczności odpowiednich działań. Podstawę IATF 16949 stanowią wymagania normy ISO 9001, zgodnie z którą Framo Morat i F. Morat są certyfikowane od połowy lat 90.

Z certyfikatu IATF 16949 zyskują nie tylko klienci z branży motoryzacyjnej, co więcej wytyczne standardu wspierają przedsiębiorstwo zorientowane na klienta, takie jak Franz Morat Group, aby jeszcze lepiej móc sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie jakości produktu, produktywności i konkurencyjności i zwiększyć wydajność dla wszystkich klientów.