Budynek firmowy Framo Morat

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas gdy odwiedzają Państwo tą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej Polityce Prywatności zawartej w tym tekście.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej (Impressum) tej witryny.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane, które wprowadzacie Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. W tej sprawie jak również w przypadku innych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Mają Państwo również prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.”

Narzędzia analityczne i narzędzia innych podmiotów

Podczas odwiedzania tej strony internetowej można dokonać Państwa statystycznej oceny zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfowania nie mogą być odnoszone do Państwa.

Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i możliwości rezygnacji z nich można znaleźć w niniejszej Polityce Prywatności


2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę w Niemczech(hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Chodzi tu przede wszystkim o adresy IP, zapytania o kontakt, metadane i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę.

Korzystanie z hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6, ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6, ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań jako usługodawcy i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy w zakresie przetwarzania danych

W celu zapewnienia, że przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę w tym zakresie.


3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tych stron bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania przez Państwa z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwo zidentyfikować. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowicie szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Straße 6
D-79871 Eisenbach / Hochschwarzwald

Tel: +49 7657 88-0
E-Mail: info@framo-morat.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

Uwe Larisch
E-Mail: privacy@franz-morat.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną Państwa zgodą. Możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy nieformalizowane powiadomienie nas e-mailem . Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, dotyczy to także profilowania opartego na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej Polityce Prywatności . W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania danych, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym popełniono domniemane naruszenie. Prawo do odwołania nie wyklucza innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim w jednakowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania w każdej chwili informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do poprawiania lub usuwania takich danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebujecie ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych zamiast je usuwać.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych, opublikowanych w stopce redakcyjnej (Impressum), do przesyłania nie zamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Operator strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, np. za pomocą e-maili-spamu.


4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. plików cookies. Pliki cookies nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies, to tak zwane „cookies sesyjne”;. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane w urządzeniu do momentu aż Państwo je usuną . Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji obsługi plików cookies, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Cookies, które są wymagane w procesie komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO . Operator strony internetowej jest uprawniony do przechowywania plików cookie w celu technicznie prawidłowego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

W przypadku przechowywania innych plików cookies (takich jak np. .służących do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda na pliki Borlabs Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z technologii Borlabs Cookie-Consent, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie niektórych plików cookies w Państwa przeglądarce i je udokumentować zgodnie z przepisami o ochronie danych . Dostawcą tej technologii jest Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy (zwany dalej Borlabs).

Kiedy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, który przechowuje udzielone przez Państwa zgody lub ich cofnięcie. Dane te nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookies.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie lub do momentu, gdy nastąpi samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabsa lub zniknie cel, dla którego dane są przechowywane . Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych za pomocą plików cookie Borlabs można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologia obsługi plików cookie Borlabs jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6, ust. 1 s. 1 lit. c RODO.

Aktualne ustawienia plików cookie dla tej strony internetowej można pobrać i dostosować za pomocą następującego linku:

Ustawienia Cookie

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Adres IP komputera, z którego pochodzi zapytanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranych danych
 • Ilość przesłanych danych
 • Wiadomość, czy pobranie danych się powiodło
 • Dane identyfikacyjne przeglądarki i systemu operacyjnego
 • Strona internetowa, z której odbywa się dostęp
 • Nazwa operatora użytkownika odwiedzającego stronę

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane.

Gromadzenie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podaliście, będą przez nas przechowywane w celu realizacji zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia warunków jej realizacji. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6, ust. 1 lit. f RODO) lub za Państwa zgodą (art. 6, ust. 1 lit. a RODO), w przypadku zapytania o nią.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu załatwienia Państwa sprawy. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody dalej.

Przetwarzanie tych danych odbywa się w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wdrożenia środków przed umownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art 6, ust. 1 lit. RODO) i/lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art 6, ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym załatwianiu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane do nas przez Państwa za pomocą zapytania o kontakt, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po załatwieniu Państwa sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do uzasadnienia, zasad lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne/ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b RODO,
który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed umownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia się.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub po ustaniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dotyczącej sklepu internetowego

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo wyraźną zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1 lit. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Jakiekolwiek wykorzystanie Państwa danych osobowych ma miejsce wyłącznie w konkretnych celach i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe będą przekazywane instytucjom i organom państwowym jedynie w zakresie obowiązkowych krajowych przepisów prawnych lub jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego lub karnego w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową. Przekazywanie w innych celach nie odbywa się.


5. Narzędzia do analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwo. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art.6, ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję Anonimizacja IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP Państwa, przed przekazaniem go do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Możecie Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookies, związanych z korzystaniem z witryny (w tym Państwa adres IP) i przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link.

Ustawienia Cookie

 

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania

Zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni stosujemy się do rygorystycznych wymagań niemieckich organów odpowiedzialnych za ochronę danych.We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne”; Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających pochodzących od osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub generalnie zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”;), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Funkcja ta pozwala na powiązanie odbiorców reklamy stworzonej za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik udzielił odpowiedniej zgody, w tym celu Google połączy historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, z którego logujecie się Państwo na swoje konto Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby pomóc nam w definiowaniu i tworzeniu odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Możecie Państwo zrezygnować z remarketingu/kierowania na różne urządzenia na stałe, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, korzystając z tego linku:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Agregacja zebranych danych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą użytkownik może przekazać lub wycofać na rzecz Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie zostały połączone z kontem Google (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w przeprowadzeniu anonimowej analizy osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Google pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą konwersji pliku cookie służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcecie Państwo brać udziału w śledzeniu, można zrezygnować z tego wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będziecie Państwo wtedy uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików cookies konwersji” oraz korzystanie z narzędzi do śledzenia opierają się na art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator witryny jest uprawniony do analizowania zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać.

Więcej informacji o Google AdWords i Śledzeniu konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Możecie Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookies i zezwalać na ich aktywację tylko w pojedynczych przypadkach albo na zablokowanie akceptacji plików cookies w konkretnych przypadkach lub całościowo, jak też na automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Matomo

Ta strona korzysta z otwartej usługi analityki internetowej Matomo. Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, kiedy zostały wykonane odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne dane logowania (np. adres IP, odsyłacze, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (ustawa o ochronie danych telekomunikacji i telekomunikacji), o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Do analizy za pomocą Matomo używamy anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP jest skracany przed analizą, aby nie można go było już jednoznacznie przypisać do Państwa.

Hosting

Hostujemy Matomo z następującym dostawcą zewnętrznym:

HostPress GmbH
Bahnhofstrasse 34
66571 Eppelborn

Umowa o przetwarzaniu danych (DPA)

Umowa o przetwarzaniu danych w chmurze Matomo (DPA) jest dostępna na tej stronie: https://matomo.org/matomo-cloud-dpa/

6. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki Vimeo do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Podczas wywoływania strony ze zintegrowaną wtyczką Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu Vimeo dowie się, które z naszych stron odwiedziliście. Vimeo uzyska Państwa adres IP, nawet jeśli nie jesteście zalogowani w Vimeo lub nie posiadacie u nich konta użytkownika. Informacje zbierane przez Vimeo są przesyłane do serwerów Vimeo w USA. Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie Vimeo, umożliwiacie Państwo serwisowi Vimeo przyporządkowanie Waszego zachowania w zakresie poruszania się po internecie bezpośrednio do Waszego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta Vimeo.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo na stronie:
https://vimeo.com/privacy

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona zawiera nagrania video z YouTube. Administratorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wykorzystujemy YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Zgodnie z informacjami od serwisu YouTube za sprawą tego modułu YouTube nie zapisuje informacji na temat użytkowników tej strony internetowej zanim obejrzą film. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film czy też nie, YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Przy czym serwer YouTube otrzymuje informacje, które z naszych stron Państwo odwiedziliście. Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiacie serwisowi YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania w zakresie poruszania się po internecie bezpośrednio do Waszego profilu. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z własnego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu, YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookies. Za sprawą plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat osób odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestracji statystyki filmu, polepszenia przyjazności dla użytkownika oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich nie usuniecie.

Ewentualnie po uruchomieniu filmu w YouTube mogą być wywołane inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnienie naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można w każdej chwili wycofać. Więcej informacji dot. Ochrony danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Czcionki Google Web (Google Web Fonts hosting lokalny)

Ta strona używa tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek.

Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google. Dalsze informacje na temat Google Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Mapy Google (za zgodą)

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych tej strony, Google Maps jest wyłączona przy pierwszym wejściu na stronę. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostaje nawiązane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywuje Mapy Google (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiega to przekazywaniu Państwa danych do Google już przy pierwszym wejściu na stronę.

Aby korzystać z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Po aktywacji map Google operator tej strony nie ma wpływu na transfer danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W przypadku reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (na przykład w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. reCAPTCHA analizuje i ocenia różne informacje (np. adres IP, czas wyświetlania strony internetowej lub ruchy myszy użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przesyłane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani, że analiza jest przeprowadzana.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej jest uprawniony do ochrony swoich witryn przed nieuczciwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i
https://policies.google.com/terms?hl=de

 

7. Usługi własne

 Rekrutacja

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. pocztą elektroniczną, listownie lub za pomocą formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zgromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku przesłania nam aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych [BDSG-neu] (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie ogólnego stosunku pracy) oraz – jeśli wyraziliście Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niem. ustawy federalnej o ochronie danych osobowych [BDSG-neu] i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować stanowiska pracy, Państwo odrzucicie ofertę lub wycofacie swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania danych, przez okres do 6 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji) ze względu na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą wymagane po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane nie zostaną usunięte, dopóki cel ich dalszego przechowywania nie wygaśnie.

Dłuższy okres przechowywania może również nastąpić, jeżeli wyraziliście Państwo odpowiednią zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli prawne obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.


8. Linki do stron internetowych innych operatorów

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych operatorów. Podkreślamy, że niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie dla stron internetowych Framo Morat GmbH & Co. KG. Nie mamy wpływu i kontroli nad tym, czy inni operatorzy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.


9. Uwzględnienie, ważność i aktualność polityki prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności jest obecnie obowiązująca. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii może okazać się konieczna aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności tak, aby zawsze odpowiadała ona aktualnym wymogom prawnym lub aby uwzględnić zmiany naszych usług w Polityce Prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W takim przypadku podczas ponownej wizyty na naszej stronie obowiązuje nowa Polityka Prywatności.

Data protection

In regard to the responsible entity

The responsible party for data processing on this website is:

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Straße 6
D-79871 Eisenbach / Hochschwarzwald

Phone: +49 7657 88-0
Fax: +49 7657 88-333
E-Mail: info@framo-morat.com

Managing Director: Gökhan Balkis, Volker Waller
Data protection officer: Uwe Larisch, privacy@franz-morat.com

Framo Morat GmbH & Co. KG  takes the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy. If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

1 SSL or TLS encryption
This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection in your browser’s address line when it changes from „http://” to „https://” and the lock icon is displayed in your browser’s address bar.

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

2 Recording and processing of data in connection with access over the Internet
The provider of this website automatically collects and stores information in so-called server log files automatically sent by your browser. These are:

• IP address of the requesting processor
• Date and time of access
• Name and URL of the downloaded file
• Volume of data transmitted
• Indication whether download was successful
• Data identifying the browser software and operating system
• Web site from which our site was accessed
• Name of your Internet service provider

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

3 Cookies
Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

Most of the cookies we use are so-called „session cookies.” They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain in your device’s memory until you delete them. These cookies make it possible to recognize your browser when you next visit the site.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies which are necessary to allow electronic communications or to provide certain functions you wish to use (such as the shopping cart) are stored pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an optimized service provided free of technical errors. If other cookies (such as those used to analyze your surfing behavior) are also stored, they will be treated separately in this privacy policy.

4 Analysis tools and Advertising

4.1 Google Analytics
This website uses functions of the web analytics service Google Analytics, provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses „cookies.” These are text files that are stored on your computer and enable analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

The storage of Google Analytics cookies is made on the basis of Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website owner has a legitimate interest in the analysis of user behavior in order to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization
We have activated the IP anonymization on this website. This means that your IP address is being truncated within Member States of the European Union or other parties to the Agree-ment on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in ex-ceptional cases the full IP address is transmitted to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, compiling reports on website activity and providing other website and internet related services to the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics, will not be merged with other Google data.

Browser plugin
You may refuse the use of cookies by adjusting your browser software; however, we point out that, in this case, you may not be able to use all features of this site to their full extend. You can also prevent the capture of data generated by the cookie and related to your use of the website (incl. Your IP address) to Google and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opposition to data collection
You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the link below. An opt-out cookie will be set, that prevents the recording of your data on subsequent visits to this site:

Disable Google Analytics

More information on using user data to Google Analytics, please see the privacy policy of Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Order processing
We have concluded a contract with Google for commissioned data processing and completely implement the strict requirements of the German data protection authorities in the use of Google Analytics.

4.2 Google Analytics Remarketing

Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed according to your personal inter-ests, based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), also on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

You can permanently opt out of cross-device remarketing/targeting by turning off personal-ized advertising in your Google Account; follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) DSGVO. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

For more information and the Google Privacy Policy, go to: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

4.3 Google AdWords and Google Conversion-Tracking
This website uses the online advertising program “Google AdWords”, and, as part of Google AdWords, conversion tracking provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-tain View, CA 94043, USA (“Google”).

The cookie for conversion tracking is set if a user clicks on an Adwords ad placed by Google. Cookies are small text files, which are stored on your computer system. These cookies lose their validity after 30 days as a rule and are not used for personal identification. If the user visits particular pages on this website and the cookie has not yet expired, we and Google can tell that the user has clicked on the ad and was directed to this page.

Every Google AdWords customer is given a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through the websites of AdWords customers. The information collected with the aid of conversion cookies is used to create conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. The customers find out the total number of users who have clicked on their ad and were directed to a page with a conversion tracking tag. They do not receive any information, however, from which users can be personally identified. If you do not want to participate in tracking, you can block this usage by disabling the Google conver-sion tracking cookie on your Internet browser under user settings. In this case you will not be included in the conversion tracking statistics.

The storage of “Conversion-Cookies” is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior in order to optimize both its website and its advertising.

You will find further information about Google AdWords and Google Conversion-Tracking in the Google data protection provisions under the following web address: https://www.google.de/policies/privacy/

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

5 Plugins and Tools

5.1 Vimeo
Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our website or do not have a Vimeo account. The information is trans-mitted to a Vimeo server in the US, where it is stored. If you are logged in to your Vimeo ac-count, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal pro-file. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy

5.2 YouTube
Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

5.3 Google Maps
This site uses an API to map service Google Maps. Provider Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use the features of Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on the transfer of this data.

Google Maps is used to help make our website appealing and to support an easy findability of the places we have indicated on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

For more information on dealing with user data in the privacy policy of Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.4 Google Web Fonts
This site uses so-called web fonts, provided by Google, for the uniform representation of fonts. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

To do this, the browser you use must connect to Google’s servers. As a result, Google learns that our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web Fonts is in the interest of a consistent and attractive presentation of our online services. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a default font will be used by your computer.

For more information about Google Web Fonts, see https://developers.google.com/fonts/faq and the privacy policy of Google: https://www.google.com/policies/privacy/

6 Contact form
Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

We will therefore process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

7 Registration on this website
You can register on our website in order to access additional functions offered here. The input data will only be used for the purpose of using the respective site or service for which you have registered. The mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will reject your registration.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

We will process the data provided during registration only based on your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will continue to store the data collected during registration for as long as you remain regis-tered on our website. Statutory retention periods remain unaffected.

8 Processing of data (customer and contract data)
We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

9 Data transferred at the conclusion of a contract for the online shop
We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent. The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

10 Use and transfer of personal data
All use of your personal data is confined to the purposes stated above, and is only undertaken to the extent necessary for these purposes. Your data is not disclosed to third parties. Personal data will not be transferred to government bodies or public authorities except in order to comply with mandatory national legislation or if the transfer of such data should be necessary in order to take legal action in cases of fraudulent access to our network infrastructure. Personal data will not be transferred for any other purpose.

11 Links to websites operated by other providers
Our web pages may contain links to other providers’ webpages. We would like to point out that this statement of data protection conditions applies exclusively to the webpages managed by  Framo Morat GmbH & Co. KG.  We have no way of influencing the practices of other providers with respect to data protection, nor do we carry out any checks to ensure that they conform with the relevant legislation.

12 Rights of the user: information, correction and deletion
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted if your request does not conflict with a legal duty to retain data (eg data retention). You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

If you wish to receive information about your personal data saved with us, if you desire corrections or deletions or if you have further questions about the use of your personal data that you provided us with, please contact: privacy@franz-morat.com

13 Acceptance, validity and modification of data protection conditions
By using our Website, you implicitly agree to accept the use of your personal data as specified above. This present statement of data protection is currently valid. As our website evolves and new technologies come into use, it may become necessary to amend the statement of data protection conditions. We reserve the right to change the data protection policy from time to time to always comply with the current legal requirements or to implement changes, for example when introducing new services. Whenever you re-visit our websites, the latest version of the data protection policy will apply.