Nowy produkt: System do komfortowego zmieniania pozycji osób obłożnie chorych

W przypadku osób obłożnie chorych głównym zagadnieniem jest prawidłowa pozycja w łóżku. Pozycja musi być indywidualnie dostosowana do pacjenta i jego stanu fizycznego. Należy regularnie zmieniać pozycję, aby zmniejszyć nacisk na części ciała pacjenta i zapobiec powstawaniu odleżyn. Celem jest, uczynienie życia w łóżku osobie wymagającej opieki, tak lekkim i wygodnym jak to tylko możliwe.

Odwracanie i zmiana pozycji pacjentów jest dla personelu pielęgniarskiego uciążliwym procesem, który zazwyczaj wykonywany jest kilka razy dziennie przez dwie lub trzy osoby i zajmuje dużo czasu. W wyniku pandemii COVID 19 ponownie znacznie wzrosły wymagania w zakresie opieki i pielęgnacji pacjentów wymagających intensywnej terapii medycznej. W leczeniu osób sztucznie wentylowanych zaleca się regularne odwracanie ich do pozycji leżącej na brzuchu w celu transportu większej ilości tlenu do krwi.

Grupa Franz Morat opracowała system, który ułatwia codzienną opiekę pielęgniarską, a jednocześnie sprawia, że zmiana pozycji i obracanie jest znacznie wygodniejsze dla pacjenta. System jest gotowy do użycia po wykonaniu kilku prostych czynności i może być stosowany na szerokiej gamie łóżek szpitalnych i pielęgnacyjnych. Po ustawieniu na końcu łóżka i wysunięciu podpory, rury są rozkładane i ustawiane równolegle do krawędzi łóżka. System zapinania na rzepy służy do przymocowania do rur specjalnego prześcieradła niezbędnego do obracania. Poprzez obrót rur w przeciwnym kierunku, prześcieradło zostaje bezpiecznie zamocowane, a pacjent podniesiony.

Intuicyjna obsługa odbywa się za pomocą wyświetlacza dotykowego. W ten sposób pacjent, przy wcześniej zdefiniowanych pozycjach, może być na przykład przeniesiony do pozycji pochylonej pod kątem 30°, która jest często zalecana w profilaktyce odleżyn. Alternatywnie, można wybrać pozycję leżącą na brzuchu pod kątem 135° w celu wentylacji grzbietowych obszarów płuc lub w przypadku urazów w okolicy pleców. Również obrót o 180°, np. na monitorowanych oddziałach intensywnej terapii, może być wykonany w ciągu kilku sekund przy znacznie mniejszym zaangażowaniu personelu. Z jednej strony personel pielęgniarski zyskuje na zmniejszonym nakładzie pracy dzięki delikatnej zmianie pozycji, a jednocześnie może bardziej empatycznie współdziałać z pacjentem. Z etycznego punktu widzenia, poczucie bezpieczeństwa osób obłożnie chorych zostaje wzmocnione, a jednocześnie umożliwia się ich komfortowe i humanitarne traktowanie.

System ma być wkrótce wprowadzony na rynek. Obecnie poszukujemy partnera z doświadczeniem w technologii urządzeń medycznych. Jeśli są Państwo zainteresowani, cieszymy się na wiadomość od Państwa:

medical@framo-morat.com | +49 7657 88-308