Grupa Franz Morat wykazuje „czarne zero” (lekko na plusie)

Pierwsze wspólne spotkanie firmowe Framo Morata i F. Morata odbyło się w związku z pandemią koronawirusa za pośrednictwem transmisji na żywo (źródło obrazu: iStockphoto / Franz Morat Group).

W związku z pandemią koronawirusa, Grupa Franz Morat wprowadza nowe metody komunikacji z pracownikami. Po raz pierwszy coroczne spotkanie pracowników odbywa się w formie cyfrowej za pośrednictwem transmisji na żywo do salonu w domu. Prezes Zarządu Gökhan Balkis informuje o trudnym roku obrotowym, który grupa  dobrze opanowała z perspektywy czasu.

Plan sprzedaży został już wcześniej, w ciągu bieżącego roku, dostosowany do zmienionych warunków ramowych. Z rocznym obrotem wynoszącym około 81 milionów euro, Grupa Franz Morat zamknie rok finansowy o około 15% poniżej poziomu z roku poprzedniego. Od czasu wybuchu pandemii skupiono się na unikaniu zwolnień z powodu sytuacji gospodarczej oraz na osiągnięciu „czarnego zera” w zakresie wyników finansowych – oba te cele, zdaniem Balkisa, zostały osiągnięte w tym jednym z najtrudniejszych lat w 108-letniej historii firmy.

Obecne prognozy instytutów badań gospodarczych wskazują, że nie należy oczekiwać szybkiego ożywienia gospodarczego. W swoich planach na najbliższy rok kierownictwo Grupy Franz Morat opiera się na prognozie umiarkowanego wzrostu obrotów o 4%. Według Balkisa, głównym priorytetem na rok 2021 jest pozostanie „na czarnym zerze” przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy we wszystkich lokalizacjach Grupy Franz Morat, która oprócz biur sprzedaży w USA i Turcji posiada zakłady produkcyjne w Polsce i Meksyku. Grupa zatrudnia obecnie około 640 osób, z czego 550 pracuje w zakładzie w Eisenbach.

Aby być przygotowanym na zmienione warunki pracy, przyjęto już wiele porozumień wraz z radami zakładowymi Framo Morata i F. Morata. Cyfryzacja została jeszcze bardziej rozszerzona, praca mobilna w domowym biurze i wideokonferencje są obecnie częścią codziennego życia. Nie można wpływać na rozwój pandemii i wytyczne polityki, ale trzeba z tego wyciągnąć właściwe środki dla firmy, mówi Balkis.

Według Balkisa koncentracja na działaniach związanych ze sprzedażą i rozwojem w dynamicznie rozwijających się sektorach, które są mniej zależne od koniunktury gospodarczej, będzie również w najbliższych latach konsekwentnie kontynuowana. We wszystkich obszarach biznesowych Grupy Franz Morat realizowane są liczne projekty, znajdujące się krótko przed wdrożeniem do produkcji seryjnej. Należą do nich komponenty z tworzyw sztucznych do e-rowerów i sektora motoryzacyjnego, wały silnikowe do elektrycznych wózków widłowych oraz przekładnie piast kół do systemów transportowych bez kierowców w intralogistyce, a także napędy opracowane według specyfikacji klienta do profesjonalnych, w pełni automatycznych ekspresów do kawy, maszyn do barwienia tkanin lub do czyszczenia czujników do samochodów autonomicznych.