Grupa Franz Morat osiąga rekordową sprzedaż

Pomimo ogólnego osłabienia gospodarki, Grupa Franz Morat odnotowała najwyższe obroty w historii firmy, osiągając sprzedaż na poziomie ponad 95 milionów euro. Tym samym przekroczono zeszłoroczny wynik o 4 miliony euro. Ze względu na obecną sytuację gospodarczą prognoza sprzedaży na 2020 r. przewidująca wzrost o ok. jeden procent, czyli 97 mln euro, jest znacznie ostrożniejsza niż w poprzednich latach.

Według Dyrektora Zarządzającego Gökhana Balkisa działania w dynamicznie rozwijających się i niezależnych od koniunktury sektorach gospodarczych, takich jak technologia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także intralogistyka i elektromobilność, będą dalej intensyfikowane. W takiej sytuacji szczególnym wydarzeniem w 2019 roku było rozpoczęcie produkcji w Morat Swoboda Motion, spółce joint venture między dostawcą rozwiązań motoryzacyjnych Swoboda a Grupą Franz Morat. Od lipca produkowane są komponenty uzębienia do napędów elektrycznych w nowej fabryce w Nowej Rudzie w Polsce.

Według Balkisa rozwój w międzynarodowych zakładach produkcyjnych jest ogólnie pozytywny – w szczególności zakład produkcji form wtryskowych w Meksyku podejmie się seryjnej produkcji dla kilku dużych zamówień w nadchodzącym roku, co w istotny sposób przyczyni się do pozytywnego rozwoju sprzedaży. Również w pobliżu siedziby głównej w Eisenbach zostały rozwinięte możliwości działu technologii formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Grupa Franz Morat nabyła 20% udziałów w spółce produkującej narzędzia LSM Matzka GmbH. Zarządzana przez rodzinę firma z siedzibą w Deißlingen ma 20-letnie doświadczenie w produkcji form i narzędzi.

Grupa Franz Morat zatrudnia obecnie 650 osób, w tym 570 w Eisenbach. Ponadto w zakładzie produkcyjnym Morat Swoboda w Polsce jest zatrudnionych ponad 40 pracowników.