Grupa Franz Morat odnotowuje rekordową sprzedaż

Gökhan Balkis, Dyrektor Zarządzający Franz Morat Group (Źródło zdjęcia: Franz Morat Group)

Grupa Franz Morat po raz kolejny pomimo słabnącej koniunktury osiągnęła rekordową sprzedaż w minionym roku obrotowym 2023. Obroty wyniosły około 114 milionów euro i były o około 8% wyższe niż w roku poprzednim. Według Dyrektora Zarządzającego Gökhana Balkisa jest to zadowalający wynik w świetle warunków geopolitycznych i gospodarczych, mimo że obroty wyniosły niecałe 5% poniżej wartości planowanej.

Na 2024 r. Dyrektor Zarządzający Gökhan Balkis przewiduje rok z licznymi wyzwaniami dla niemieckiego przemysłu. Przyczyn tego stanu rzeczy Balkis upatruje przede wszystkim w rosnących kosztach wynagrodzeń i energii, kryzysie budżetowym gospodarstw domowych, jak również napięciach geopolitycznych i stale pojawiających nowych obszarach kryzysowych na świecie. Dzięki nowym, przyszłościowym projektom w wielu sektorach i obszarach biznesowych, Grupa Franz Morat jest jednak według Balkisa dobrze przygotowana na nadchodzące miesiące i lata.

Aby w przyszłości lepiej sprostać różnym wymaganiom rynku motoryzacyjnego i przemysłu, na przełomie roku weszła w życie wcześniej ogłoszona restrukturyzacja Grupy: poprzez integrację działalności przemysłowej F. Morat, Framo Morat rozszerza swoje kompetencje o technologię formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Klientom będzie teraz oferowana jeszcze szersza gama produktów, technologii i rozwiązań, które łączą zalety zarówno metalu, jak i tworzyw sztucznych. Docelowe sektory przemysłowe Framo Morat obejmują obok klasycznej inżynierii budowy maszyn i urządzeń, technologię urządzeń rehabilitacyjnych i medycznych, intralogistykę, automatykę i robotykę, a także technologię energetyczną i rolniczą.

F. Morat skoncentruje swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju i produkcji precyzyjnych komponentów i systemów wykonanych z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zmiana organizacyjna doprowadzi do zmian w warunkach pracy pracowników F. Morat. Chociaż Framo Morat jest już od lat członkiem Stowarzyszenia Pracodawców i stosuje ponadzakładowy układ zbiorowy dla przemysłu metalowego i elektrycznego uzgodniony między Südwestmetall i IG Metall, F. Morat będzie stopniowo przyjmować indywidualne układy zbiorowe. Do czasu pełnego wejścia w życie ponadzakładowego układu zbiorowego w dniu 1 stycznia 2028 r., wejdzie w życie przejściowy układ zbiorowy, który zastąpi dotychczas obowiązujący zakładowy układ zbiorowy ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r..

Aby być przygotowanym na wyzwania przyszłości, w ubiegłym roku w odpowiedni sposób wzmocniono kadrę pracowniczą. Łącznie Grupa Franz Morat zatrudnia około 700 osób, z czego 560 pracuje w siedzibie głównej. Firma zawsze przeciwdziałała niedoborowi wykwalifikowanych pracowników poprzez wewnętrzne możliwości szkoleniowe i doskonałe programy praktyk zawodowych. Tylko jesienią ubiegłego roku 20 młodych pracowników rozpoczęło szkolenie lub studia w Grupie Franz Morat. Dwunastu zeszłorocznych absolwentów zostało zatrudnionych w różnych obszarach firmy.

Przekazanie przejściowego układu zbiorowego w celu włączenia F. Morat do ponadzakładowego układu zbiorowego IG Metall Baden-Württemberg, od lewej do prawej: Kevin Maier ( Kierownik Działu Personalnego), Joachim Gloeden (Przewodniczący Rady Zakładowej Framo Morat), Kerstin Meindl ( Druga Pełnomocnik IG Metall Freiburg), Gökhan Balkis (Dyrektor Zarządzający), Daniel Schätzle (Przewodniczący Rady Zakładowej F. Morat). (Źródło zdjęcia: Franz Morat Group)