Grupa Franz Morat jest partnerem FAIR-ways SC Freiburg

FAIR ways cupPod hasłem „FAIR ways – przejmujemy odpowiedzialność“ SC Freiburg zrzesza aż do 15 partnerów z regionu od sezonu 2011/2012, którzy, tak jak SC Freiburg, aktywnie opowiadają się za tematem zrównoważonego roywoju – w zakresie edukacji i szkolenia – poprzez promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii lub poprzez zaangażowanie w ochronę środowiska i klimatu.

Od początku obecnego sezonu rozgrywek w lecie 2016 r. również Grupa Franz Morat działa jako siła napędowa sponsoringu zrównoważonego rozwoju SC Freiburg. Współpraca i osobiste zachowanie zarówno wewnątrz grupy przedsiębiorstw jak i względem partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa są ważnymi wartościami specjalistów działających na arenie międzynarodowej w obszarze technologii napędu i kół zębatych – wartości, które wyróżniają zarówno SC Freiburg jak i koncepcję FAIR ways.

Przedsiębiorstwa należące do Grupy Franz Morat, które są certyfikowane zgodnie z ISO 14001, już od dziesięcioleci przywiązują dużą wagę do odpowiedzialnego korzystania z zasobów i służą jako dostawcy wielu branż zrównoważonego rozwoju. Asortyment obejmuje od komponentów dla elektromobilności aż do kompleksowych systemów napędu dla energetyki odnawialnej. W zakresie zrównoważonego kształcenia i wysokiej jakości działań promujących wśród młodzieży przedsiębiorstwo niesie to samo przesłanie, co SC Freiburg.

Decydującym argumentem do zangażowania się w ramach FAIR ways było wsparcie charytatywnych projektów w obszarze edukacji i ekologii , które promują przyszły zrównoważony rozwój regionu. Ponieważ w grupie, wraz z zaangażowanymi i silnymi partnerami FAIR ways i stworzoną przez SC Freiburg i promowaną w społeczeństwie platformą, uda się zdziałać jeszcze więcej.

Grupie Franz Morat, już na początku partnerstwa FAIR ways, udało się zaliczyć sportowy sukces podczas corocznych rozgrywek FAIR ways. W czwartej edycji turnieju zespół Franz Morat pozostawił za sobą 27 drużyn i zapewnił sobie puchar przechodni. Część opłaty wpisowej przeszła tradycyjnie na rzecz projektu społecznego w regionie. W tym roku darowizna przeszła na rzecz stowarzyszeni „Freiburger Essenstreff”.