Franz Morat Group znów notuje rekordowy obrót

Franz Morat Group 16 grudnia 2016, a zatem jeszcze przed świątecznymi feriami, może spojrzeć wstecz na bardzo udany rok działalności. Osiągnięto kolejny etap prowadzący do 100 milionowego oznaczenia Euro, które w strategii przedsiębiorstwa Target 100 zostało przyjęte jako cel obrotu. Całkowity obrót w wysokości 76,6 milionów Euro pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z ciągłym wzrostem. W ciągu ostatnich siedmiu lat Franz Morat Group była w stanie podwoić całkowity obrót.

Prezes Gökhan Balkis ogłosił, że także w 2017 roku przewidywany jest wyraźny wzrost obrotu. W kolejnym roku będziemy dążyć do zwiększenia do wartości 85,3 miliona Euro. Istnieją ku temu dwa główne powody: Z jednej strony w 2017 roku realizowane będą seryjnie liczne , duże projekty, które już od kilku lat znajdowały się w fazie rozwoju. Także w działach kół zębatych i kół do układów ślimakowych możliwe było pozyskanie renomowanych klientów a także przyszłościowych zleceń.

Istotny wkład zapewnia tutaj nowa lokalizacja produkcyjna w meksykańskim zagłębiu motoryzacyjnym w Lerma. W minionych miesiącach w zakładzie ustawiono pierwsze maszyny a w lutym 2017 roku rozpocznie się produkcja seryjna licznych komponentów z tworzywa sztucznego do komfortowych napędów w przemyśle motoryzacyjnym.

Balkis skierował na końcu słowa podziękowania do obu wspólników Roberta oraz Daniela Morat, którzy od lat wspierają strategię wzrostu dużymi inwestycjami stwarzając podstawę dalszego rozwoju. W 2016 roku zainwestowano 5,5 miliona Euro w maszyny i sprzęt peryferyjny. Robert Morat, który przywitał obsadę w imieniu całej rodziny Morat podziękował 600 pracownikom Franz Morat Group za ich pracę na koniec upływającego roku.