Franz Morat Group uruchamia własny park solarny

Wraz z uruchomieniem nowego parku solarnego Grupa Franz Morat robi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Naziemny system fotowoltaiczny w siedzibie w Eisenbach jest nie tylko kamieniem milowym dla firmy, ale także korzyścią dla gminy Eisenbach i regionu.

Wraz z otwarciem parku solarnego Franz Mort Group pokazuje, że zielona energia jest ważnym komponentem zrównoważonej gospodarki. System fotowoltaiczny, który został zainstalowany w siedzibie głównej w Eisenbach w południowej części terenu firmy, umożliwia Grupie wytwarzanie około 10% energii elektrycznej zużywanej w samej siedzibie głównej. Park solarny, który został zbudowany na dawnym parkingu Grupy Franz Morat, zajmuje łączną powierzchnię około 9 000 m². Dzięki 1 538 modułom fotowoltaicznym jego moc zainstalowana wynosi 1 000 kWp.

Od wstępnego planowania w kwietniu 2021 r. do uroczystego otwarcia w listopadzie 2023 r. minęło dwa i pół roku, w trakcie których ważnymi kamieniami milowymi były: złożenie wniosku o wstępne pozwolenie na budowę, prezentacja przed radą gminy Eisenbach, wydanie wstępnego pozwolenia na budowę w marcu 2022 r. oraz wydanie pozwolenia na budowę w czerwcu 2023 r. W sumie od uzyskania pozwolenia na budowę do otwarcia parku fotowoltaicznego upłynęło zaledwie 21 tygodni kalendarzowych. Oprócz zwykłych kryteriów regulacyjnych, szczególną uwagę zwrócono na statykę systemu, aby sprostać szczególnym warunkom pogodowym w miejscu, które znajduje się na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Dzięki dodatkowym 700 kilogramom nośności na metr kwadratowy, wysokości i całkowitej powierzchni około 9000 m², park solarny jest wyjątkowym tego typu obiektem w regionie.

Dla Grupy Franz Morat park solarny jest pod wieloma względami ważnym krokiem w przyszłość. Z jednej strony, zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w strategii korporacyjnej tej działającej na arenie międzynarodowej grupy przedsiębiorstw. Jednocześnie system zapewnia pewien stopień niezależności od koncernów energetycznych. Region również korzysta z energii słonecznej „Made in Eisenbach”, ponieważ nadwyżki energii elektrycznej są wprowadzane do gminnej sieci, zwłaszcza w weekendy. Ponadto park solarny pokazuje, że zrównoważona, regionalna i odpowiedzialna gospodarka jest przede wszystkim jednym: jest wykonalna.