Framo Morat jest certyfikowana zgodnie z ISO 50001:2011

Spółka Framo Morat GmbH & Co. KG z powodzeniem wprowadziła system zarządzania energią (EnMS) zgodnie z ISO 50001:2011. Tradycyjne przedsiębiorstwo ze Schwarzwaldu realizuje w ten sposób swoje założenia zrównoważonego rozwoju i systematycznie zwiększa wydajność energetyczną w całym zakładzie.

System zarządzania ISO 50001, który reguluje wymagania dotyczące rozwoju EnMS, charakteryzuje się tym, że czynności i działania przeprowadzone przez kierownictwo przedsiębiorstwa dają się zweryfikować pod względem ich efektywności i podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia. W ten sposób są połączone ze sobą wszystkie działy przedsiębiorstwa, co do kwestii energii.

EnMS zgodnie z ISO 50001 idealnie wkomponuje się w system zarządzania specjalistów ds. kół zębatych i napędów, który obejmuje już normy ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001.

Na początku 2016 roku zespół projektowy rozpoczął wdrażenie wymogów normy ISO 50001 w istniejącym systemie zarządzania. Na podstawie analizy energetycznej zarejestrowano istniejących konsumentów, wyznaczono cele oraz ustanowiono właściwe środki mające na celu zwiększenie wydajności energetycznej. W połowie listopad (46 tydzień roku) nastąpi certyfikacja ISO 50001:2011 przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą DQS.

„Celem wprowadzenia jest zwiększenie wydajności energetycznej poprzez uniknięcie kosztów i ochronę zasobów, a tym samym zwiększenie konkurencyjności i spełnienie oczekiwań klientów i wymogów prawnych”, mówi Martin Plé, Przedstawiciel zarządzania jakością i energią firmy Framo Morat.