Konstrukcja fasad

W celu spełnienia funkcjonalnych i estetycznych wymagań architektury, w praktyce, wymagane są często indywidualne rozwiązania, które są dostosowane do projektu. Fasady są zatem często unikalne, ze specjalnymi wymaganiami dla systemów klimatyzacyjnych, cieniowania, oddymiania lub przeciwpożarowych.

W przypadku systemów oddymiania i przeciwpożarowych są to elementy zabezpieczenia, które mają chronić mienie, ale przede wszystkim ludzkie życie. Niezawodność, bezpieczeństwo eksploatacji i (w zależności od dostępności) brak konieczności konserwacji są zatem zasadniczo istotne.

Systemy klimatyzacyjne i cieniowania mają gwarantować w sposób zautomatyzowany dopływ świeżego powietrza lub regulację ciepła, wzgl. zapobiegać bezpośredniemu nasłonecznieniu. Na życzenie klienta można sterować całym segmentem za pośrednictwem pojedynczego napędu.

Napędy znajdują się najczęściej w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu. Dlatego ich atrakcyjny wygląd ma zasadnicze znaczenie. Napędy, które są zainstalowane na zewnątrz, muszą być odporne na kurz, brud, wilgoć & korozję, a także działać w sposób niezawodny zarówno przy trzaskającym mrozie, jak i nieznośnym upale.

Firma Framo Morat brała udział w realizacji licznych projektów fasad przy zastosowaniu różnych rozwiązań napędowych, zarówno tych standardowych, jak również indywidualnych dopasowanych do potrzeb klienta.

Zastosowania

Systemy sterowania w obrębie fasad

budowa fasad

Fasady budynków są narażone przez całą dobę na działanie wiatru oraz czynników pogodowych. Z tego względu napędu przeznaczone do sterowania dużymi elementami fasady oraz osłonami przeciwsłonecznymi muszą być odporne i zapewniać długi czas eksploatacji. W przypadku tego zastosowania firma Framo Morat oferuje niezwykle wydajne napędy z dźwigniami zębatymi, których komponenty są wytwarzane  wyłącznie z materiałów odpornych na działanie korozji. Poza niezawodnym działaniem napędy przekonują także eleganckim wyglądem i nadają się do zastosowania także w przypadku fasad, dla których stawia się większe wymagania. W układzie sterowania w obrębie fasady nagrodzonego budynku biurowego „Kraanspoor”o długości 270 metrów w porcie w Amsterdamie zastosowano w sumie 1320 takich napędów firmy Framo Morat.

Systemy przeciwsłoneczne

Compacta MS12 umożliwia sterowanie systemami przeciwsłonecznymi w obrębie fasady. Układ dźwigni i elementów zębatych pozwala na przeniesienie siły na poszczególne segmenty. Odpowiedni wygląd napędu pozwala na jego montaż w widocznym miejscu. Dzięki temu można było zaoszczędzić koszty osłony lub przygotowywania wydrążeń w fasadzie.

Instalacja RWA

Napęd wrzecionowy Mini 01 stosowany jest w systemie klimatyzacji budynku. Dzięki niemu możliwe jest otwieranie względnie zamykanie dużych , przeszklonych powierzchni z wykorzystaniem mechanicznej konstrukcji.